Dovolujeme si vás upozornit, že sekce Pro účastníky (která je viditelná až po přihlášení) je určena pouze registrovaným účastníkům projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání. Bez přihlášení jsou plně k dispozici pouze sekce Základní informace a Pro rodiče. Chcete-li se registrovat, případně pokud již zaregistrováni jste, pokračujte dále prostřednictvím příslušných odkazů. Budete-li mít k našemu projektu nějaké otázky, neváhejte nám napsat.

nemám účastnický účet
mám účastnický účet

Vytipovali jsme vhodné mateřské školy a společně vytvořili síť expertních center kolegiální podpory, která se budou věnovat rozpracovávání témat, jako jsou problematika školní zralosti, pedagogická diagnostika dítěte, využití moderních technologií v přípravě předškoláků, ale také oblast specifických vzdělávacích potřeb, bilingvních dětí a podpory matematických dovedností.

Cílem našeho snažení je využít naše zkušenosti a vytvořit, ověřit a sdílet postupy, které přispějí k většímu zaměření vzdělávacího procesu na potřeby každého jednotlivého dítěte. Budeme si velmi vážit zapojení a námětů i ze strany dalších mateřských škol a zainteresovaných institucí, které spojuje zájem na zefektivnění předškolního vzdělávání. Rádi vás přivítáme na některém ze setkání jednotlivých center kolegiální podpory, o jejichž konání budeme v předstihu informovat. Máte-li vážný zájem stát se součástí našeho projektu, rádi vám poskytneme bližší informace o možnostech zapojení a také seznam tematických okruhů, na němž jednotlivé expertní týmy pracují.

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován Evropskou unií pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.