Co doporučují odborníci?

Prakticky zaměřený webový portál zejména pro rodiče předškoláků a školáků na prvním stupni ZŠ. Věnuje se rozvoji a výchově dětí. Najdete na něm rady a doporučení, populárně-naučné články, vzdělávací materiály a podněty. Obsah je tvořen odborníky na vzdělávání. Obzvlášť užitečné jsou například pracovní listy zdarma k dispozici ke stažení.

Portál však není pouze pro rodiče, též pedagogové si přijdou na své. Vedení velkých kolektivů mívá svá úskalí – zajímavé články, které snad pomohou s nelehkým úkolem, najdete v sekci Pro učitele.

Publikace Jdu do školy - pro úspěšnou přípravu na zápis do školy

Webové stránky: www.uceni-v-pohode.cz

Úspěšná knižní publikace se zaměřuje na tři hlavní oblasti – rozvoj předškoláka, podporu zdravých rodinných vztahů a pomoc rodičům a učitelům v MŠ, jak rozpoznat zda je dítě připraveno na úspěšný nástup do školy. Pracovní listy jsou připraveny tak, aby podporovaly aktivní spolupráci dítěte a rodičů a jejich vzájemnou komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována významu rodinných zvyků a rituálů či tématu ocenění a pochval. V knize se dozvíte, co děti vnímají jako trest, a proč zlobí. Rodiče jistě ocení praktické rady, jak lépe zvládat některé náročné výchovné situace.

Knihu Jdu do školy můžete koupit ve vašem knihkupectví či si ji objednat na e-mailové adrese: kniha@uceni-v-pohode.cz

Rozvoj kognitivních funkcí předškoláků skrze digitální hru Tam a sem s Myšákem

Ke stažení pro iOS: App Store

Ke stažení pro Android: Google Play

Tato profesionálně vytvořená výuková hra pro tablety a smartphony pomáhá ve více směrech: rozvoj prostorové orientace, trénink paměti, zrakového rozlišování, podpora logického uvažování etc. Je plně v českém znění a díky chytrým úkolům a zábavné zpětné vazbě umožňuje dětem se rozvíjte hrou. Edukativní aplikace je určena dětem v předškolním věku, chválí ji rodiče dětí ve věku od 4 do 7 let.

Matemág je dabovaná příběhová hra ukazující matiku jako nástroj k překonávání překážek a naplňování představ. Děti se vydávají na cestu za čarodějem Matemágem, aby se naučily ovládat sílu představivosti – „matemagii“. Na své pouti řeší rozmanité matematicko-logické rébusy. Ty jim pomáhají s rozvojem matematických dovedností. Různorodá didaktická prostředí vychází z Hejného metody výuky matematiky. Didaktický obsah a jeho gradace byly vytvořeny experty na vzdělávání z H-mat, o.p.s. pod vedením pana profesora Milana Hejného.

Motivační čítanka Čtení bez bulení pro začínající čtenáře

Webové stránky: www.uceni-v-pohode.cz

Motivační čítanka „Čtení bez bulení“ obsahuje sadu čtenářských textů pro děti, které už dobře čtou všechna písmena, ale ještě z nich obtížně skládají delší slova. Krátké příběhy v této sadě proto obsahují pouze slova, která jsou nejvýše dvojslabičná a neobsahují souhláskové shluky. Navíc slabiky s dvojhláskou AU či OU jsou barevně zvýrazněny, aby byl čtenář naveden k plynulému spojení slabiky. Většina dětí tak brzy zvládne číst texty samostatně – a o to šlo autorům především. Čtení bez bulení není metodicky propracovaná čítanka, ale motivační knížka, která může napomoci pocitu, že prvotní čtení se daří.

V případě vašeho zájmu můžete motivační čítanku objednat na e-mailové adrese: kniha@uceni-v-pohode.cz

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován Evropskou unií pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.