Dotazník ke školní připravenosti

Rodičovský e-dotazník je možné vyplnit na webových stránkách www.rozvojditete.cz.

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován Evropskou unií pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.