Zapojené školky

MŠ Brandýsek

Webové stránky: skolabrandysek.cz

Kontaktní informace

Vedoucí učitelka: Zuzana Štolbová

Telefon: +420 312 283 773

Mateřská škola Brandýsek je přidruženým pracovištěm základní školy Brandýsek, což je velkou výhodou pro děti, které tak mohou plynule přejít z nižšího na vyšší stupeň vzdělávání. Škola se snaží podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi a žáky formou vzájemné spolupráce. Žáci základní školy chystají a zúčastňují se programů pro děti v mateřské škole. Za základ celoživotního vzdělávání pokládá škola rozvoj osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání založeného na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dítěte.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu školní zralosti.

MŠ Brožíkova, Pardubice

Webové stránky: msbrozikova.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Marcela Nováčková

Telefon: +420 466 799 178

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl!

Vzděláváme-prožitkem a hrou, vychováváme-citlivě a příkladem, spolupracujeme-se všemi, kteří mohou dětem přispět k jejich rozvoji.

Součástí naší školky je i alternativní třída Sluníčko s prvky waldorfské pedagogiky, která má smíšené oddělení pro děti ve věku od 3 do 6 let. Tato třída zajišťuje specifický program za aktivní účasti rodičů po celý rok.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu školní zralosti a též na výzkumu rozvoje matematických kompetencí u předškolních dětí prostřednictvím herně vzdělávací aplikace. Výzkum je realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a zabývá se novými možnostmi rozvoje rozumových dovedností u předškolních dětí a analýzou přínosu využívání nových technologií ve výuce prostřednictvím odborně sestavených materiálů.

MŠ Pražská, Brandýs nad Labem

Webové stránky: msprazska.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Zdeňka Nesnídalová

Telefon: +420 326 902 574

Mateřská škola Pražská nese název Duha. Od školního roku 2015/2016 je další součástí školy odloučené pracoviště Mateřská škola Rosa. Kapacita MŠ je 83 dětí + 96 dětí v MŠ Rosa, což celkově činní 179 dětí. 

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu školní zralosti – portfolio předškoláka.

MŠ Hostivice

Webové stránky: ms.hostivice.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Petra Bělohlávková

Telefon: +420 220 980 488

První záznam o kolektivní předškolní výchově a mateřské škole v Hostivici je z roku 1946. Podle historiků byly využívány z počátku různé budovy, později byla zřízena 1. mateřská škola v Hostivici, ulice Československé armády a 2. mateřská škola v Litovicích, ulice Sportovců. V srpnu 1986 se obě školy sloučily v novostavbě v Litovické ulici 107. Zde byly dva pavilony se čtyřmi třídami a 120 dětmi. V hospodářském pavilonu, který je propojen spojovací chodbou, se nachází kuchyně, prádelna a kanceláře.

Tyto budovy se staly základem dnešního komplexu nové mateřské školy. Byly zrekonstruovány a na ně v roce 2006 přistavěny další dvě třídy – tedy šest tříd s kapacitou 150 dětí. Tento počet míst však byl stále nedostatečný a tak v roce 2011 došlo k dalšímu rozšíření a ve střední části školy směrem do zahrady byly vybudovány další dvě třídy .Kapacita školy v Litovické ulici je tedy v současnosti 200 dětí v 8 třídách. Celková kapacita školy je však 260 dětí. Další předškolní vzdělávání pro 60 dětí provozuje škola ve třech třídách na detašovaných pracovištích U Zámecké zdi a K Višňovce.

Mateřské školy byly vždy hojně využívány a pamětníci se shodují na skutečnosti, že v dobách minulých i v současnosti kapacita velkému zájmu spíše nestačila…

MŠ K Meteoru, Hradec Králové

Webové stránky: zsmsjiraskova.cz

Kontaktní informace

Ředitel: Mgr. Petr Novák

Telefon: +420 312 273 051

Mateřská škola je od 1. ledna 1995 v právní subjektivitě společně se ZŠ Kladno Švermov – Motyčín pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Klado, Jiráskova 457. Je to pro děti z MŠ velký přínos. Mají tak možnost seznamovat se nenásilně s prostředím ZŠ formou vzájemných návštěv, společných akcí apod. Ředitel školy spolu s učitelkami budoucích prvňáčků se zúčastňují třídních schůzek a besídek v MŠ.

Také společně s elementaristkami ZŠ připravujeme děti nenásilně na vstup do ZŠ. Děti z MŠ mohou navštěvovat ve 2. pololetí kroužek „Předškoláček“, kde se hravou formou připravují na školu a také se seznamují s prostory celého areálu školy. Děti do MŠ přijímáme od 3 let věku. V případě volných míst doplňujeme kapacitu MŠ dětmi od dvou let.

MŠ Jiráskova, Kladno

Webové stránky: mskmeteoru.estranky.cz

Kontaktní informace

Zástupkyně ředitele: Mgr. Markéta Červená

Telefon: +420 495 260 692

Aktuálně má školka celkem 3 třídy, do kterých chodí 50 dětí.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu Školní zralost a autismus.

MŠ Kamenné Žehrovice

Webové stránky: kamennezehrovice.cz/sluzby-pro-obcany/materska-skolka

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Alena Vorbachová

Telefon: +420 312 658 090

Naše zařízení je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 22 dětí na třídu. Již řadu let máme třídy s heterogenními skupinami dětí. Sourozenci spolu mohou být v jedné třídě, tím odpadají adaptační problémy, nebo se alespoň snižují. Starší děti jsou pro malé vzorem, ty od nich přebírají zkušenosti, návyky atd.Starší děti mohou pomoci, chránit je, což vede k rozvoji dalších vlastností – zodpovědnosti, úctě, sociálnímu cítění apod. Heterogenní skupiny jsou stmeleným celkem, kamarádské, mají své osobité kouzlo. Práce pro pedagogické pracovnice je zde náročnější v požadavcích na jejích tvořivost.

Ve výchovně – vzdělávacím procesu se snažíme o všestranně harmonický rozvoj dětské osobnosti, respektujeme zvláštnosti jedinců a uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Zaměřujeme se na poznávání přírody, umění vnímat ji a naučit se ji chránit. Nezapomínáme na upevňování návyků sebeobsluhy, rozvoj jemné i hrubé motoriky, celkový tělesný rozvoj dětí, vytváření a upevňování kladných vztahů mezi dětmi a dětmi s dospělými. Pečujeme o rozvoj hudebního a hudebně pohybového nadání dětí.Hlavním pravidlem pro výchovně vzdělávací proces je „Vycházet vždy z toho, co dítě zajímá, z toho co zná a umí a co rádo dělá“. Při všem co děláme vytváříme pro děti pocit pohody, klidu a bezpečí. Snažíme se vytvářet s dětmi situace, v nichž se musí spolehnout jeden na druhého a přijímat druhého takového, jaký je.

MŠ Kněževes

Webové stránky: knezeves.cz/ms-knezeves

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Bc. Niké Slabová

Telefon: +420 220 516 460

Mateřská škola Kněževes vznikla jako přístavba nad stávajícím zdravotním střediskem v obci Kněževes v roce 2009. Škola zaujímá celé první patro této budovy a má samostatný vchod ze zadní části budovy. Nachází se zde dvě samostatné herny, jedna s kapacitou 25 dětí, druhá s kapacitou 20 dětí. Škola má svůj vlastní výtah a je proto bezbariérová. Ke škole náleží přilehlá zahrada osazená mnoha herními prvky, bezpečnostními povrchy pod průlezkami, pískovištěm a velkou část zahrady tvoří udržovaný trávník a keře či stromy. Na zahradě je k dispozici zahradní domek k uskladnění hraček, zahradní sprcha, dostatečné množství stolů a laviček.

Ve škole jsou zřízeny dvě třídy – třída Soviček (25 dětí) a třída Žabiček (20 dětí). Do třídy Žabiček jsou na začátku školního roku umístěny nejmladší děti. Vybavení třídy hračkami, nábytkem a ostatním příslušenstvím odpovídá nejmladší věkové kategorii. Ve třídě jsou uplatňovány prvky programu Začít spolu, předpokládá se větší zapojení rodičů v období adaptace i později. Ve třídě Žabiček je umístěna interaktivní tabule. Ve třídě Soviček jsou umístěny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále mladší, do počtu 25. Nábytek a didaktické pomůcky odpovídají uvedené věkové kategorii. Pedagogická práce ve třídě Soviček je zaměřena na podporu samostatnosti a režim dne je přizpůsoben tak, aby byl dostatek času na přípravu předškoláků.

MŠ Kratonohy

Webové stránky: ms-kratonohy.webnode.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Monika Bisová

Telefon: +420 495 451 626

Naším záměrem je vytvářet pozitivní klima školy. K dětem přistupujeme tak, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se musí projevovat vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.

Celková kapacita školky je 50 dětí, dvě třídy dětí rozdělených podle věku. Školka realizuje vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu Barevný rok, letos navíc s programem Pohádkové postavy, kde se děti každý měsíc seznámí s jednou klasickou lidovou písní.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu školní zralosti a též na výzkumu rozvoje matematických kompetencí u předškolních dětí prostřednictvím herně vzdělávací aplikace. Výzkum je realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a zabývá se novými možnostmi rozvoje rozumových dovedností u předškolních dětí a analýzou přínosu využívání nových technologií ve výuce prostřednictvím odborně sestavených materiálů.

MŠ Lány

Webové stránky: ms.lany.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Miluše Vaněčková

Telefon: +420 602 210 410

Mateřská škola v Lánech byla slavnostně otevřena 31. srpna 1975 za účelem předškolního vzdělávání nejmladších občánků Lán ve věku od 2-6 let. Současná kapacita školy je 100 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku do třech tříd nazvaných – Sluníčka, Kytičky, Berušky. Čtvrtá a pátá třída – Sovičky a Zajíčci – jsou věkově smíšené.

Zaměření v projektu PIV

V projektu se snažíme detailně zabývat diagnostikou dětí předškolního věku a její vyhodnocením. Vše ověřujeme v praxi. Pracujeme nad úpravou diagnostických tabulek pro zaznamenávání dosažených kompetencí u dětí a snažíme se v praxi vše ověřit a zvolit vhodné nástroje. Zpětná vazba a vzájemná spolupráce je v této oblasti přínosná.

MŠ Moravany

Webové stránky: msmoravanek.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Kateřina Havránková

Telefon: +420 725 069 252

Mateřská škola je moderní budova nově postavená v roce 2009 dle architektonického záměru firmy ATX Architekti spol. s r.o. v obci Moravany u Brna. V roce 2011 byla provedena přístavba dalších dvou tříd. V září 2016 byla dokončena rekonstrukce, při které se z ředitelny a přilehlého skladu vybudovala nová třída pro děti se speciálními vzdělacími potřebami. Komplex je zasazen do krásného prostředí na okraji obce Moravany, v těsné blízkosti polí a lesa, které vybízí k procházkám, objevování a poznávání přírodních jevů.

V současné době má škola pět tříd s celkovou kapacitou 114 dětí, které jsou rozděleny do tříd – Kuřátka, Motýlci, Koťátka, Berušky a Sovičky, dle věku dětí.

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, podněcuje a rozvíjí elementární vzdělanostní základ pro další celoživotní vzdělávání a výchovu dětí dle platných požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

MŠ Plzeňská, Kladno

Webové stránky: mskladnoplzenska.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Blanka Vondrová

Telefon: +420 312 660 866

Kapacita mateřské školy je 78 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. Školka je zapojena do projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblasti společenského a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu školní zralosti.

MŠ Směrovka, Hostivice

Webové stránky: smerovka.eu

Kontaktní informace

Ředitelka: Olga Spálenka Kühnlová

Telefon: +420 773 782 535

Mateřská škola podporující integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzi dětí různých národností v heterogenních skupinách s návazností na 1. stupeň základní školy.

Název Směrovka symbolizuje základní myšlenku projektu – společné snažení nasměrované k jednomu cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití, respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.

Zaměření v projektu PIV

Jsme zapojeni do projektu předškolákovo individualizované vzdělávání a momentálně pracujeme na tématu: Portfolio předškoláka

MŠ Středokluky

Webové stránky: msstredokluky.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Bc. Veronika Čechová

Telefon: +420 733 573 374

Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace je vesnická mateřská škola sestávající se ze tří tříd – Berušky, Motýlci a Žabičky. Posláním naší mateřské školy je zajistit dětem kvalitní vzdělání, které jim bude předáno hravou formou úměrně jejich věku a individuálním potřebám. Díky vesnickému rázu školy se děti bezprostředně seznamují s přírodou a jejími proměnami, tradicemi, světem kolem a díky vnímavému, rodinnému přístupu kvalifikovaných učitelek zjišťují, co vše se ještě mohou dozvědět.

Mateřská škola je místem setkávání dětí s jejich vrstevníky, s učitelkami, ale i místem, kde mají rodiče prostor pro diskuzi a zapojení se do akcí školy.

Naším cílem je, aby všichni, podílející se a vnikající do fungování mateřské školy, vnímali školku jako místo šťastných chvil, které povedou k pozitivnímu vývoji budoucích generací.

MŠ Tuchlovice

Webové stránky: skolkatuchlovice.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Šárka Dutkovičová

Telefon: +420 312 657 089

V mateřské škole Tuchlovice se snažíme o vytvoření příjemné rodinné atmosféry mezi všemi zaměstnanci a dětmi. Společnými silami chceme docílit, aby děti chodily do školky s radostí a očekáváním, co jim nový den přinese a rodičům dát jistotu, že je o jejich děti kvalitně a s láskou postaráno.

Školka je pavilónového typu, má čtyři třídy s celkovou kapacitou 110 dětí. Nachází se v klidném prostředí na okraji obce. Je obklopena krásnou velkou zahradou, sousedí se základní školou. MŠ má nově vybavenou školní kuchyň, samostatnou jídelnu, zahrada školy poskytuje dětem sportovní vyžití, přispívá k rozvoji pohybových dovedností dětí.

Školní vzdělávací plán s názvem „Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě“, je zaměřen k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte.

MŠ je zapojena do projektu sportovní všestrannosti „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, do charitativních projektů „Sněhuláci pro Afriku“ a Fond Sidus“. V rámci projektu „Šablony pro MŠ Tuchlovice“ zkvalitňujeme odbornost pedagogů v tématech čtenářské a matematické pregramotnosti, v logopedické prevenci v MŠ, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání, podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností s jinými mateřskými školami a personální podpora školy. MŠ Tuchlovice je držitelem certifikátu „ Zdravá školní jídelna“.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu školní zralosti – portfolio předškoláka.

MŠ Vrchlického, Kladno

Webové stránky: mskladnovrchlickeho.cz

Kontaktní informace

Ředitelka MŠ: Jana Minářová

Telefon: +420 720 937 062

Školka má celkem 4 třídy, které aktuálně navštěvuje 91 dětí. Od roku 2014 ve školce funguje vzdělávací program Svět na dotek, který přirozeně provází dítě na cestě životem. Hlavním záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích.

Zaměření v projektu PIV

Jsme zapojeni do projektu předškolákovo individualizované vzdělávání a momentálně pracujeme na tématu školní zralost.

MŠ Zelená, Kladno

Webové stránky: montessorikladno.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Petra Líbová

Telefon: +420 777 051 781

V naší MŠ se zabýváme vzděláváním dětí v souladu s pedagogikou Marie Montessori. Respektujeme přirozený výběr dítěte – čím se bude zabývat a jak dlouho – a v tom ho podporujeme. Klademe důraz na ukotvení v reálných aktivitách péče o sebe, své okolí a lidi v něm (praktický život). Umožňujeme dětem zkoumat přírodu a její zákonitosti, pracovat s reálným nářadím, učíme děti polytechnickým dovednostem.

Prostředí třídy je připravené pro smyslové zkoumání, učení se matematiky, mateřského i anglického jazyka a kosmické výchovy (zahrnuje základy přírodních věd) podle standardů Montessori. Umožňujeme dětem zažít tvořivé sebevyjádření nabídkou výtvarných aktivit. Klademe důraz na sociální dovednosti dětí, přistupujeme k nim s respektem a partnersky. Součástí Montessori pedagogiky je také výchova k míru. Ve školce působí anglická učitelka, která s dětmi pracuje denně v anglickém jazyce. Při školce máme přírodní zahradu.

Zaměření v projektu PIV

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání pracujeme zejména na tématu portfolio předškoláka.

MŠ Velvary

Webové stránky: msvelvary.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Vosecká Zdeňka

Telefon: +420 739 452 657

MŠ se nachází v přírodě, nedaleko od centra města. Jsme poměrně velká škola, rozdělena na čtyři třídy s celkovou kapacitou 112 dětí. Od školního roku 2019/2020 pracujeme s homogenními skupinami dětí.

Naším cílem je všestranný rozvoj dětské osobnosti, který se uskutečňuje v různorodém a dostatečně podnětném prostředí, podloženém partnerským přístupem a úzkou spoluprácí s rodiči.

MŠ Hospozín

Webové stránky: mshospozin.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Edita Bílková

Telefon: +420 315 766 011

Naše malá vesnická škola s kapacitou 44 dětí se zapojila do projektu ,„Předškolákovo individualizované vzdělávání“ z důvodu zájmu o školní zralost a diagnostiku dětí.

MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna

Webové stránky: ms-zvidalek.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Eva Jurásková

Telefon: +420 725 069 252

Mateřská škola Zvídálek ve Slavkově u Brna se nachází ve dvou budovách, které jsou ideálně umístěny mimo centrum města v blízkosti velkých zelených ploch – zámeckého parku a alejí.

Celková kapacita školy je 208 dětí, které se vzdělávají v osmi věkově smíšených třídách, z toho je jedna logopedická.

Od 1. ledna 2011 je v provozu nová budova mateřské školy na Komenského náměstí 495. Je v ní 6 tříd s kapacitou 168 dětí. Zvláštností budovy je výtah pro bezbariérový přístup a zelená střešní terasa, využívaná k enviromentálnímu vzdělávání dětí.

Odloučené pracoviště se nachází 10 minut chůze od hlavní budovy. Jedná se o historickou stavbu s rodinným prostředím a přímým vstupem do zámecké zahrady. Jsou zde třídy logopedická a běžná.

Mateřská škola garantuje odbornou praxi studentkám i pedagogům v oblasti předškolního vzdělávání. Rodičům je nabízena poradenská činnost v oblasti logopedické intervence, poruch autistického spektra a výchovných problémů.

MŠ Zvídálek v souladu s RVP PV zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dětí předškolního věku v přímé spolupráci s rodinou. Také napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání s důrazem na logopedickou intervenci. Tímto vytváří základní předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

Na základě výsledků inspekční činnosti je naše mateřská škola hodnocena jako škola dobré praxe a je také fakultní mateřskou školou.

Fakultní MŠ Olomouc

Webové stránky: msschweitzerova.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Eva Laibnerová

Telefon: +420 730 874 910

Mateřská škola Scheitzerova prvně otevřela své brány malým předškolákům v září roku 1985. Po celou dobu své existence jsou v provozu všechna čtyři oddělení, členěná podle věku dětí.

Ve svém okolí má MŠ již bohatou tradici, vrací se k nám rodiče, kteří sami zařízením prošli. MŠ má bohaté zkušenosti a kvalifikovaný personál, který dbá na vzdělání a návaznost na pokračování školní docházky. Interiér školky je moderní, rekonstruovaný, počítáme s pokračováním oprav a úprav budovy i zahrady.

Nabízíme dětem pestrou paletu různorodých a bohatých příležitostí k rozvoji osobnosti, zájmů i talentu prostřednictvím oblíbených a vyhledávaných činností, aktivit i akcí pro děti i pro jejich rodiče. Veškeré činnosti vychází ze zájmu dítěte a jeho tvořivosti. Děti se aktivně a velmi úspěšně podílí na dotváření a výzdobě celé mateřské školy. Během dopoledního programu si mohou individuálně pohrát, věnovat se cíleným činnostem a naukám a pohybově se zdokonalovat. Našim cílem je dát dětem dostatek kvalitních podnětů bez toho, aby jimi byli zahlceni. Každý rok se dle aktuální situace a možností snažíme dětem nabídnout rozšíření vyžití a nauky v kroužcích.

2. MŠ Karlovy Vary

Webové stránky: 2mskv.cz/ms-mladeznicka

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Zdeňka Bečvářová

Telefon: +420 353 449 570

2. Mateřská škola Karlovy Vary vznikla 1. ledna 2005 sloučením 8 mateřských škol za řekou Ohře. V roce 2010 byla k těmto mateřským školám otevřena ještě 9 mateřská škola ve Staré Roli Dvořákově ulici. Každé místo poskytovaného vzdělávání má jmenovanou zástupkyní ředitelky, která je pověřena řízením mateřské školy.

Mateřská škola Mládežnická se nachází uprostřed sídliště v městské části Karlových Varech Rybářích. MŠ má celkem sedm tříd. Pavilon Učitelé se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit. Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené. Veliký důraz je kladen též na pobyt venku. Pravidelně jsou zařazovány pohybové činnosti, každodenní ranní cvičení, které obsahuje zdravotní cviky. Mezi další pohybové aktivity patří i plavecký výcvik, cvičení v tělocvičně Keramické školy. Učitelky se ve veliké míře věnují rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů, naslouchání, porozumění…). Do pobytu venku zařazujeme i delší vycházky do volno časového areálu Rolava, Tuhnického lesa, MINI ZOO ve Staré Roli… U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí.

Na projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání nás zaujala možnost otevření obzoru ohledně diagnostiky dětí.

6. MŠ Plzeň

Webové stránky: ms6.plzen.eu

Kontaktní informace

Ředitelka: Ing. et Mgr. Martina Baníková

Telefon: +420 377 263 320

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Našim dlouhodobým cílem je rozvíjet a podporovat sebevědomí dítěte, jeho plné a spokojené prožívání, sebejistotu a důvěru ve vlastní schopnosti. Dále pak učit dítě dívat se kolem sebe, být otevřené poznání i prožívání, učit je zájmu rozumět všemu, co život přináší, učit děti přijímat změny a přizpůsobovat se jim, učit je žít mezi ostatními a komunikovat s nimi. A také nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru, učení, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých, schopné uplatnit se a prosadit se mezi nimi.

90. MŠ Plzeň

Webové stránky: 90msplzen.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Veronika Vomáčková

Telefon: +420 722 919 900

Cílem mateřské školy je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování světa kolem nás . Současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a zvládne. Vedeme děti k základním kompetencím důležitých pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí. Napomáháme ke zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojení si základů hodnot naší společnosti, k přirozenému a pozitivnímu vztahu k přírodě. Podporujeme to, aby se děti staly samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Školní vzdělávací program je tvořen dle požadavků RVP PV s názvem „Putování nad korunami stromů“. Putování nad korunami stromů dvou nerozlučných kamarádů Matýska a Majdalenky nás zavede na cestu plnou síly přátelství, trpělivosti,radosti, obětavosti a moudrosti. Získáme nové poznatky a dovednosti, které nás přenesou přes hory nezdarůa nabereme ten správný směr. Snahou je co největší prožitek dětí, což zaručují především ty metody, které vychází ze zkušeností dětí, ze situací jim blízkých. Aby se děti setkaly s určitými hodnotami a současně jim byl nabídnut i prostor pro jejich vlastní vyjádření. Je využíváno integrovaných činností, které tvořivým pojetím obohacují představivost, myšlení a city dětí. Naše školka není založena na rozhovorech u obrázků o přírodě, ale na životě přímo v ní. Věříme, že tak můžeme dětem darovat vzpomínky a lásku ke všemu živému.

MŠ Beruška, Liberec

Webové stránky: ms-beruska.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Ladislava Sehnoutková

Telefon: +420 485 123 010

Naše mateřská školka je pětitřídní a nachází se v poklidné části Liberce – v Ruprechticích. Školka se rozkládá na pěkném, prostorném, slunném a dobře přístupném místě a skládá se ze čtyř budov. V největší hlavní budově se nacházejí čtyři třídy – Motýlci, Kuřátka, Broučci a Koťátka. Nejstarší třída Bobříků sídlí v protější budově. Další dvě budovy slouží jako školní kuchyně a skladové/provozní prostory.

Každá třída je dostatečně prostorná, uspořádána a vybavena tak, aby se děti společně s pedagogy mohli věnovat rozmanitým a zajímavým skupinovým i individuálním činnostem. Nachází se v ní i koutek pro děti, které si potřebují na chvilku odpočinout a být samy.

Nedílnou součástí naší školky je i rozlehlá zahrada, která nabízí dětem dostatek prolézaček, skluzavek, domečků, pískovišť a dalších herních prvků. Pobyt venku je pro děti velmi důležitý, proto zahradu plně využíváme ve všech ročních obdobích.Vysoké stromy poskytují příjemný stín zejména v letních měsících.

Zajímají nás nástroje, sdílené materiály a připravené pomůcky pro děti – proto jsme se rádi zapojili do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání.

MŠ Klíček, Liberec

Webové stránky: ms-klicek.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Jana Hermanová

Telefon: +420 485 130 939

Už v září roku 1982 jsme našli klíček k naší školce, kde uvádíme děti do světa her a poznání. Přesto, že jsme sídlištní školka, disponujeme rozlehlou zelenou zahradou na kraji lesa. Náš stabilní patnáctičlenný tým táhne za jeden provaz, dělá svou práci s radostí a vytváří tím příjemné prostředí pro vaše děti. Každý člen našeho týmu je originál, do týmu přináší své nápady a um. V naší školce máme tři běžné třídy a jednu třídu speciální – logopedickou. Během školního roku nabízíme velké množství aktivit a kroužků, kde můžou děti rozvíjet svůj talent.

V rámci projektu jsme mohli ozkoušet velmi propracovaný diagnostický nástroj. Líbí se nám jeho digitální forma a že po každé diagnostice stačí jedno kliknutí a jsou hned přehledné a vyčerpávající výsledky.

MŠ Neštěmice, Ústí nad Labem

Webové stránky: msnestemice.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Mgr. Marcela Šrejberová

Telefon: +420 731 506 059

Naše mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 84 dětí. Naším hlavním úkolem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte a kvalitní příprava nejen na školu, ale i na další život. Vedeme děti k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření a dodržování v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, pěstujeme v nich úctu k vlastní osobnosti. Snažíme se o vytváření funkčních mezilidských vztahů, aby si děti dovedly hrát a spolupracovat s ostatními, poznávat základní lidské city a umět jednat citlivě, naučit se řešit případné problémy. Respektujeme individualitu každého dítěte s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Pedagogickou činností vychováváme děti k zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví. Podporujeme děti v pohybových aktivitách a zlepšujeme tak jejich tělesnou zdatnost a snažíme se u nich vytvářet zdravé stravovací návyky.

Na projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání nás zaujal především inovativní diagnostický nástroj školní zralosti.

MŠ Pohádka, Ostrov

Webové stránky: mshalasova.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Jolana Nečová

Telefon: +420 353 612 580

Filozofií školy je celková humanizace a kultivace dítěte, profilace školy je zaměřena na aplikaci principů a prvků tvořivé dramatiky. Toto zaměření praktikujeme již od roku 1986, škola je členem Sdružení pro tvořivou dramatiku, které má sídlo v Praze. Na počátku jsme si stanovili teoretická východiska, která odlišila zaměření školy od modelu stávajícího. Program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pojetí a obsah uplatňované dramatické výchovy spočívá v tom, že se zabývá osobnostně sociálním učením. V jejím obsahu a metodách se prolínají poznatky a principy především z oboru dramatických umění, pedagogiky a psychologie.

Základním stavebním kamenem výchovně vzdělávací práce je fiktivně navozená dramatická hra, práce s příběhem, situace založená na mezilidské interakci, stimulační a rolové hry k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti i sebe sama. Práce s pohádkami a prožitkové učení s využitím dramatické výchovy přináší dětem hodnoty, které přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji.

MŠ Pomněnka, Ústí nad Labem

Webové stránky: materska-skola-pomnenka-ii.webnode.cz

Kontaktní informace

Ředitel: Bc. Denisa Bukorová

Telefon: +420 475 501 782

„Žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, bude nacházet lásku všude ve světe a bude ji samo umět projevovat.“

Dlouhodobým záměrem naší mateřské školy je připravit děti formou her na různé životní situace a role, se kterými se v budoucnu mohou setkat – pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Hezky zdravě s úsměvem s Pomněnkou jdem životem II.“ V našem Školním vzdělávacím programu se zaměřujeme také na úzkou spolupráci s rodiči. Pořádáme během školního roku různé společné akce. Cílem naší práce jsou šťastné a spokojené děti, které chodí do mateřské školy rády a ponesou si krásné vzpomínky na toto období do dospělosti. Jsme čtyřtřídní mateřská škola, která má jak heterogenní tak i homogenní věkové složení dětí.

V rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání se věnujeme školní zralosti dětí. To nám pomáhá k lepší orientaci a zaměření se na zlepšení problémových oblastí ve vývoji dětí.

MŠ Skalnička, Ústí nad Labem

Webové stránky: msskalnicka.estranky.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Ivana Švajková

Telefon: +420 475 507 042

Mateřská škola Skalnička se nachází na sídlišti Skalka v Ústí nad Labem s výhledem na údolí Labe. V současné době má škola 4 třídy s celkovou kapacitou 120 dětí. Naším cílem je přizpůsobit výchovně vzdělávací proces více environmentální výchově, výchově k ekologii – vedeme děti k šetrnému a ohleduplnému přístupu k okolnímu světu, ke kladnému vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí. Naším záměrem je vytvářet podnětné a inspirativní prostředí umožňující dětem vlastní seberealizaci.

V projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání nás zaujal velmi pěkně propracovaný diagnostický nástroj. Díky výsledkům se lépe můžeme zaměřit na posilování konkrétních dovedností dítěte.

MŠ Velké Březno

Webové stránky: skolka-materska.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Pavla Hasprová

Telefon: +420 475 228 304

Mateřská škola Velké Březno je trojtřídní mateřská škola s dlouholetou tradicí. Leží v klidném prostředí obce Velké Březno. Poměrně velká zahrada a okolí mateřské školy přímo nabízí zaměření na environmentální výchovu a sportovní aktivity. Snažíme se rozvíjet dětskou osobnost přirozeným způsobem – prožitkem. Zakládáme si na vzájemném porozumění a vstřícnosti mezi školkou, rodiči, zřizovatelem a ostatními organizacemi v obci.

Do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání jsme se zapojili hlavně proto, že nás oslovila přehlednost a jednoduchost použití pomůcky k diagnostice školní zralosti, v neposlední řadě pak možnost získání informací pro učitele i rodiče jako podnětu k další práci s jednotlivcem i skupinou.

MŠ Vinařská, Ústí nad Labem

Webové stránky: msvinarskaul.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Iva Neuvirthová

Telefon: +420 602 499 419

Naše mateřská škola je rodinného typu – dvoutřídní a leží v klidné čtvrti Bukov v blízkosti lesa. Obě třídy jsou věkově heterogenní. Součástí vzdělávacího programu naší MŠ jsou vložené projekty zaměřené na: prevenci, environmentální činnosti,poznávání našeho města, staré tradice, apod. Děti se mohou účastnit různých sportovních aktivit (plavání, bruslení na zimním stadionu, jóga), hrátek s angličtinou, hry na flétnu.

MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem

Webové stránky: msvyhlidka.cz

Kontaktní informace

Ředitelka: Bc. Eva Duffková

Telefon: +420 733 129 542

MŠ Vyhlídka stojí uprostřed sídliště Pod Vyhlídkou, které je vyvýšeno nad městem, a tak můžeme vidět řeku Labe a monumentální Mariánský most. Škola je patrová a má čtyři třídy, které nesou jména zvířátek Berušky, Kočičky, Žabičky, Čápata. Ve třídě Čápat se vzdělávají děti všech věkových skupin od 3,5 – 6 let. S některými dětmi pracujeme dle individuálního plánu. Počet dětí je zde max. 24. Třída Berušky má 25 dětí ve věku 3 – 5 let. třídu Žabičky navštěvují děti ve věku 2,5 – 3,5 let a pomáhá zde učitelkám chůva. Na třídě Kočičky pracují s předškolními dětmi učitelky o počtu 27 dětí. Budovu obklopuje prostorná zahrada, lemovaná vzrostlými stromy a keři. Je vybavena pro pobyt k všestrannému využití a spontánnímu pohybu dětí.

Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole nás velmi zajímá, proto jsme se zapojili do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání.

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován Evropskou unií pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.