Plzeňské setkání MŠ nad tématem pedagogické diagnostiky

Program 14:00 - 15:45

Odborné představení problematiky ředitelkou poradny psycholožkou Mgr. Simonou Pekárkovou, Ph.D.
Příklady dobré praxe ze školek zapojených do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání
Otázky, diskuze a vzájemné sdílení zkušeností

Témata

Pedagogická diagnostika a zakotvení v RVP PV
Školní zralost a role pedagoga
Aspekty – kognitivní funkce, socioemoční vývoj, fyzický vývoj
Nové metody a možnosti pro diagnostiku
Cílení rozvojových aktivit na oslabené oblasti
Komunikace s rodiči

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován Evropskou unií pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.