Čím se zabýváme?

Individualizace předškolního vzdělávání je téma, které nás dlohodobě odborně zajímá. V rámci našich setkávání s pedagogy mateřských škol a s kolegy z oblasti předškolního vzdělávání jsme vytipovali několik základních témat, kterým se v našich centrech kolegiální podpory zabýváme. Zmíněná témata a okruhy naleznete níže.

Které téma zajímá vás? Nebo máte nápad na nějaké doplnění? Uvítáme, pokud nám dáte vědět váš názor zde.

Pokud byste rádi získali přístup k metodickým materiálům, detailnějším informacím, on-line kurzům zdarma a k odborné diskuzi a neváhejte se registrovat.
Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole

Podstata a cíl diagnostiky předškoláka
Oblasti diagnostiky a metody diagnostiky
Nástroje pro zjišťování silných a slabých stránek předškoláků
Detekce obtíží

Portfolio předškoláka

Typy portfolia (dokumentační, výběrové, diagnostické)
Funkce diagnostického portfolia
Využití digitálních technologií při vedení portfolia

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Legislativa
Speciální vzdělávání
Podpůrná opatření a rozdělení jejich úrovní

Děti cizinců, bilingvní děti, jiné kultury prostředí

Začlenění dětí do kolektivu
Specifika přístupů
Jazyková podpora

Problematika školní zralosti v mateřské škole

Sledované oblasti
Programy pro předškoláky
Screeningový nástroj pro pedagogy MŠ

Používání moderních technologií v mateřské škole

Výhody a omezení moderních zařízení
Využití dotykových zařízení
Výběr kvalitních vzdělávacích aplikací a práce s nimi

Konkrétní využití ICT v přípravě předškoláka

Výběr vhodných zařízení
Screeningový software pro předškoláky
Aplikace pro rozvoj kognitivních schopností

Rozvoj matematických dovedností a představ

Vliv matematických dovedností u předškoláka a vliv na další vzdělávání
Vývoj a rozvoj matematických dovedností a myšlení (princip, porovnávání, umístění, slova spojená s časovými údaji, sekvence, slova spojená s pořadím, slova označující čísla, princip kardinality)
Podpora rozvoje matematických představ a myšlení – rozvoj schopnosti vnímat vztah reality a symbolu – SW aplikace, pracovní listy

Prostorová představivost

Vliv prostorové představivosti na matematické dovednosti
Význam zrakového vnímání a rozlišování pro kognitivní oblast prostorového vnímání
Rozvoj znakového vnímání
Podpora a rozvoj prostorové představivosti a prostorových dovedností (největší prostor v MŠ)
SW aplikace, pracovní listy

Projekt Předškolákovo individualizované vzdělávání je financován Evropskou unií pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.